Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-10-04

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. října 2000 č. 971

k majetkoprávnímu řešení situace společnosti OKD, a. s., Ostrava

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í informace o záměru restrukturalizace společnosti OKD, a. s., Ostrava obsažené v části II předloženého materiálu.