Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-11-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. listopadu 2003 č. 1127

k návrhu způsobu privatizace akcií společnosti OKD, a. s., člen koncernu
KARBON INVEST, a. s., v držení Fondu národního majetku
České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í návrh způsobu nakládání s majetkovou účastí státu, uvedený v části III materiálu č. j. 1428/03;

II. s o u h l a s í se zahájením exkluzivních jednání se společností KARBON INVEST, a.s., za účelem předložení nabídky na získání 45,88 % akcií společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., které jsou k tomuto dni v držení Fondu národního majetku České republiky s podmínkou že společnost KARBON INVEST, a.s., zpřístupní Fondu národního majetku České republiky podklady potřebné k ocenění jeho majetkového akciového podílu s tím, že jednání bude ukončeno do 12. února 2004;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí realizovat s využitím aktivní spolupráce představitelů Fondu národního majetku České republiky a ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí bod II tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministrům průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí informovat vládu do 26. února 2004 o výsledcích jednání podle bodu II tohoto usnesení a v případě, že nebudou úspěšná, navrhnout další postup privatizace akcií formou obchodní veřejné soutěže nebo veřejného výběrového řízení.

Provedou:

místopředseda vlády a
ministr financí,
ministři průmyslu a obchodu,
práce a sociálních věcí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.