Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-08-17

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 17. srpna 2005 č. 1006

k návrhu programu výzkumu a vývoje Nanotechnologie pro společnostV l á d a

I. s c h v a l u j e návrh programu výzkumu a vývoje Nanotechnologie pro společnost, obsažený v části III materiálu č.j. 1226/05 (dále jen „Návrh programu”);

II. u k l á d á

1. předsedovi Akademie věd České republiky ve spolupráci s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložit Návrh programu Evropské komisi k notifikaci,

2. předsedovi Akademie věd České republiky zajistit vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na program uvedený v bodě I tohoto usnesení poté, co bude Návrh programu schválen v notifikačním řízení Evropskou komisí,

3. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj zajistit prostředky na řešení programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení v návrhu celkových výdajů na výzkum a vývoj a zahrnout tyto výdaje do střednědobého výhledu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj.Provedou:

místopředseda vlády pro ekonomiku
a předseda Rady pro výzkum a vývoj,
předseda Akademie věd České republiky
Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv050817.1006.doc

Přílohy: