Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-08-13

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 13. srpna 2007 č. 877

o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace
Vláda

I. schvaluje s účinností od. 1. listopadu 2007 Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment - RIA), uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „Zásady“);

II. ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních správních úřadů

a) zajistit dodržování Zásad,

b) zajišťovat zveřejňování všech provedených hodnocení dopadů regulace, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

2. ministru vnitra provést do 31. prosince 2008 revizi a vyhodnocení účinnosti Zásad;

III. doporučuje guvernérovi České národní banky, hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy postupovat obdobně podle bodu II/1 tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních správních úřadů

Na vědomí:

guvernér České národní banky,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070813.0877.doc

Přílohy:
w070813a.0877.pdf